Podstawowa opieka zdrowotna

Warunkiem objęcia podstawową opieką zdrowotną w ramach NFZ jest wypełnienie przez pacjenta lub jego opiekuna prawnego deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki środowiskowej. Pacjent może bezpłatnie dokonać takiego wyboru nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru dokonuje się bezpośrednio w placówce świadczeniodawcy i nie trzeba takiego faktu dodatkowo potwierdzać w oddziale NFZ.

Świadczenia POZ realizowane są w przychodni, bądź w przypadach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie ( 59 847 47 47) od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 18.00.

W poradni lekarza rodzinnego przyjmują:

  • lek. med. Swietłana Gan
  • lek. med. Magdalena Świerzyńska
  • lek. med. Mariola Stępniewska
  • lek. med. Barbara Lusińska

 

Przychodnia wprowadza również możliwość udzielnia przez lekarzy POZ porady telefonicznej. W załączniku umieszczamy grafik.