O firmie

Powiatowy Zakład Usług Medycznych Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Wileńska 30
NIP: 839-31-15-128
REGON: 220907149
Nr KRS: 0000346773

tel: +48 59 8474747
fax: +48 59 8474772
e-mail: nzoz@onet.eu 

Jesteśmy placówką opieki zdrowotnej oferującą kompleksowe usługi od prawie 60 lat. Powiatowy Zakład Usług Medycznych ( lub NZOZ POLO) wcześniej znany był pod nazwami Obwód Lecznictwa Kolejowego a następnie Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogólnego. Od października 2010 roku Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogólnego uległ likwidacji i przekształcił się w Spółkę. Prezesem obecnej jednostki jest doktor Kazimierz Czyż.

Misją naszej firmy jest pomaganie pacjentom w przywróceniu zdrowia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Dzięki podpisanym umowom z NFZ oferujemy pacjentom bezpłatną podstawową opiekę zdrowotną (POZ), specjalistyczną oraz stomatologiczną. Staramy się powiększać wachlarz usług specjalistycznych oraz dostępność do lekarzy rodzinnych. Uczestniczymy w wielu profilaktycznych programach zdrowotnych (takich jak Profilaktyka ryzykownych zachowań w chorobach przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego -HPV -wywołującego raka szyjki macicy – szczepienia ochronne ).