Poradnia dzieci chorych / Poradnia dzieci zdrowych

Podstawowa opieka zdrowotna » Poradnia dzieci chorych / Poradnia dzieci zdrowych

Dzieci objęte są opieką poradni od urodzenia do 18 roku życia. Badania u dzieci wykonywane są w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego.

W ramach poradni pediatrycznej odbywają się:

  • konsultacje dzieci zdrowych,
  • konsultacje dzieci chorych,
  • kwalifikacje dzieci zdrowych przed szczepieniami,
  • bilanse zdrowia dziecka.

Rejestracja do poradni odbywa się w dniu zgłoszenia, telefonicznie ( 59 847 47 47 ) lub osobiście od godziny 07.30. W przypadku braku wolnych miejsc o zasadności dodatkowego przyjęcia decyduje lekarz.

Pacjentów przyjmuje:

  • lek. med. Mariola Stępniewska
  • lek. med. Barbara Lusińska