Cennik

Cennik usług medycznych obowiązujący w NZOZ POLO w Słupsku od 01.01.2021

 

lp.

nazwa badania

cena (zł)

1

Porada lekarska POZ*

130,00

2

Porada lekarska specjalistyczna - diabetologiczna

150,00

3

Porada lekarska specjalistyczna - dermatologiczna, laryngologiczna, okulistyczna

150,00

4

Wykonanie kserokopii - 1 strona

00,50

5

Za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej (1 stron)

08,00

6

Badanie kierowców

246,00

7

Badanie profilaktyczne

100,00/110,00

8

Badanie profilaktyczne marynarzy

300,00

9

Holter Ekg

100,00

10

Echo serca

100,00

11

Próba wysiłowa

120,00

12

Holter ciśnieniowy

70,00

13

Audiometr

70,00

14

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia**

50,00

15

Elektrokardiografia (EKG) z opisem

50,00

16

Elektrokardiografia (EKG) bez opisu

40,00

17

Szczepienia ochronne - na zlecenie lekarza

45,00

18

Iniekcja domięśniowa - na zlecenie lekarza

35,00

19

Iniekcja dożylna - na zlecenie lekarza

70,00

20

RR pomiar ciśnienia

15,00

21

Pomiar poziomu cukru we krwi glukometrem

20,00

22

Założenie, zmiana opatrunku

40,00

23

Usunięcie kleszcza

40,00

24

Uroflometria - badanie cewkowe przepływu moczu

90,00

25

Badanie pola widzenia

70,00

26

Cystoskopia przezcewkowa

160,00

27

Za przygotowanie przesyłki pocztowej z dokumentacją medyczną (opłata zryczałtowana)

10,00

 

*nie dotyczy pacjentów zaopcjowanych do ww. placówki.


** zaświadczenie lekarskie wydawane na życzenie, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, a także jeżeli nie jest potrzebne do celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

***uwzględnia szczepionkę, koszt szczepienia, iniekcję oraz lekarskie badanie kwalifikacyjne.