Cennik

Cennik usług medycznych obowiązujący w NZOZ POLO w Słupsku od 01.01.2023

 

lp.

nazwa badania

cena (zł)

1

Porada lekarska POZ*

150,00

2

Porada lekarska specjalistyczna - diabetologiczna

180,00

3

Porada lekarska specjalistyczna - dermatologiczna, laryngologiczna, okulistyczna

180,00

4

Wykonanie kserokopii - 1 strona ***

00,43

5

Za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej (1 stron)

12,47

6

Badanie kierowców

246,00

7

Badanie profilaktyczne

120,00

8

Badanie profilaktyczne marynarzy

350,00

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

Audiometr

85,00

14

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia**

60,00

15

Elektrokardiografia (EKG) z opisem

60,00

16

Elektrokardiografia (EKG) bez opisu

50,00

17

Szczepienia ochronne - na zlecenie lekarza

55,00

18

Iniekcja domięśniowa - na zlecenie lekarza

40,00

19

Iniekcja dożylna - na zlecenie lekarza

85,00

20

RR pomiar ciśnienia

20,00

21

Pomiar poziomu cukru we krwi glukometrem

25,00

22

Założenie, zmiana opatrunku

50,00

23

Usunięcie kleszcza

50,00

24

Uroflometria - badanie cewkowe przepływu moczu

110,00

25

Badanie pola widzenia

85,00

26

Cystoskopia przezcewkowa

200,00

27

Za przygotowanie przesyłki pocztowej z dokumentacją medyczną (opłata zryczałtowana)

12,00

 

*nie dotyczy pacjentów zaopcjowanych do ww. placówki.


** zaświadczenie lekarskie wydawane na życzenie, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, a także jeżeli nie jest potrzebne do celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

***WYKONANIE KSEROKOPII:

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
3) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (...);
4) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Dokumentacja medyczna - NFZ