Medycyna sportowa

Aktualności » Medycyna sportowa

Powiatowy Zakład Usług Medycznych zaprasza do nowo powstałego gabinetu prywatnego lekarz Barbary Lusińskiej w którym mogą Państwo wykonać badania z zakresu medycyny sportowej.

 

Na badania sportowo-lekarskie zapraszam dzieci i młodzież do 21 roku życia, uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz zawodników

pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Celem badań jest ustalenie czy zawodnik może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu oraz ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportu. Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym. Natomiast zawodnicy od 16 do 18 lat muszą przenieść kartę/ankietę do badania podpisaną przez rodziców.

Na każde badanie (wstępne, okresowe, kontrolne) należy się zgłosić z prawidłowo wypełnioną i podpisaną „ankietą dla sportowca”(link znajduje się na dole strony).

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej konieczne jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika i dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej: Książeczka Zdrowia Dziecka (karta szczepień) Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalne).

 

Więcej informacji 

Tel.: 604 900 610 
email: lusinska@wp.pl