Badania kierowców

Aktualności » Badania kierowców

Powiatowy Zakład Usług Medycznych zaprasza do nowo powstałego gabinetu prywatnego lekarz Barbary Lusińskiej w którym mogą Państwo wykonać badania kierowców.

 

Wykonuję wyłącznie badania kierowców:

- kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, przed kursem prawa jazdy oraz pierwszorazowo C1, C, C+E, D1, D, D+E (tzw. amatorskie) przed kursem prawa jazdy 
- przedłużających ważność terminowego prawa jazdy

Nie wykonuję:

1) badań na kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D1, D, D+E dla kierowców zawodowych 
2) badań psychotechnicznych (psychologicznych) 
3) badań instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych 
4) pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu, 
5) osób skierowanych na badania przez policję po wypadku drogowymbadań po zatrzymaniu prawa jazdy w 
* badania pkt 4 i 5 wykonuje jedynie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Przygotowanie do badania:

Na 3 godziny przed badaniem nie należy przyjmowac pokarmów i płynów. Należy być wyspanym i nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających. Osoby niepełnoletnie starające się o prawo jazdy kat. B mogą wykonać badania na prawo jazdy w wieku 17 lat i 9 miesięcy - podczas badania rodzic lub opiekun prawny nie jest wymagany. Młodsze osoby zgłaszają się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Co ze sobą zabrać?

- dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu) 
- 200 złotych w gotówce (nieopodal znajduje się bankomat, lekarz nie ma terminala płatniczego) 
- okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych) 
- aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu 
- stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności.W przypadku braku tego dokumentu, ustalić rok 
w którym było wydane po raz pierwszy 
- dokumentację medyczną o ile jest w posiadaniu np.: wyniki badań laboratoryjnych, posiadane opinie specjalistyczne, badań EKG, EEG, RTG itp. 
- w przypadku osób przewlekle chorujących, wydane przez lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 
- inną ważną dokumentację medyczną (jeśli badany przebywał w szpitalu, doznał poważnego urazu) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
- w przypadku osób leczących się na cukrzycę lub padaczkę konieczne będzie przedłożenie: 
*kartę konsultacji diabetologicznej (dla osób z cukrzycą – wzór do pobrania poniżej), wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa lub lekarza rodzinnego 
*kartę konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją – wzór do pobrania poniżej), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa 
- w przypadku badań na kategorie C1, C, C+E, D1, D, D+E wymagana jest konsultacja okulistyczna i psychologiczna

Więcej informacji 

Tel.: 604 900 610 
email: lusinska@wp.pl