Pracownia RTG, USG i TK

Diagnostyka » Pracownia RTG, USG i TK

Ultrasonografia jest metodą obrazowania narządów miąższowych polegającą na odbiciu fali ultradźwiękowej, generowanej przez głowicę aparatu. Dzięki temu zjawisku można obrazować  narządy w sposób nieinwazyjny. USG jest badaniem niebolesnym, nieinwazyjnym, nieszkodliwym. 

Badanie RTG wykorzystuje technikę obrazowania opartą na promieniowaniu rentgenowskim. Promieniowanie powoduje pochłanianie przez tkankę kostną, części promieniowania, dzięki czemu widoczna jest ona na kliszy jako miejsce niezaczernione.

Pracownia RTG wyposażona jest w nowoczesny sprzęt cyfrowy spełniający wszystkie najnowsze wymagania ochrony radiologicznej. Wyniki badań przekazywaną są w postaci zapisu zdjęć na płycie CD.

W celu umówienia wizty w pracowni USG lub RTG prosimy o kontakt osobiście lub pod numerem 59 840 20 70.