Poradnia otolaryngologiczna

Poradnie specjalistyczne » Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia laryngologiczna zajmuje się badaniem funkcjonowania oraz diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz zabiegowym chorób w obrębie głowy, nosa, zatok, gardła,krtani i uszu(w tym narządu słuchu i równowagi) a także w obrębie szyi, ślinianek, węzłów chłonnych. Istnieje możliwość wykonana u nas specjalistycznego badania słuchu. Badanie takie (badanie audiometryczne) polega na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 10000 Hz. Pozwala uzyskać informacje, które pozwalają określić rodzaj niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu.

Pacjent zapisujący się po raz pierwszy do lekarza specjalisty zobowiązany jest do okazania oryginału skierowania. Po uzgodnieniu terminu wizyty, oryginał skierowania pozostaje w rejestracji u świadczeniodawcy. Pacjent, który dokonał zapisu telefonicznie zobowiązany jest dostraczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu. W przypadku niedostarczenia w terminie ww. skierowania pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

!!! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego!!!

Pacjentów przyjmuje:

  • lek. Wacława Piotrowska – Woźniakowska.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz rejestracja pod numerem telefonu 59 847 47 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 18.00.

Możliwe są również wizyty i badania prywatne - szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59 847 47 47.