Poradnia diabetologiczna

Poradnie specjalistyczne » Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą. Wykonujemy badania i prowadzimy edukację dla pacjentów w zakresie: obsługi glukometrów, szkolenie z podstawowych zasad żywienia, diety, umiejętności samokontroli. Poradnia prowadzi opiekę nad kobietami z cukrzycową ciążą.

Pacjent zapisujący się po raz pierwszy do lekarza specjalisty zobowiązany jest do okazania oryginału skierowania. Po uzgodnieniu terminu wizyty, oryginał skierowania pozostaje w rejestracji u świadczeniodawcy. Pacjent, który dokonał zapisu telefonicznie zobowiązany jest dostraczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu. W przypadku niedostarczenia w terminie ww. skierowania pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

!!! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego!!!

Na pierwszą wizytę należy zabrać:

  • wyniki badań

  • wypisy z pobytów szpitalnych (ksero)

  • dzienniczek samokontroli

Pacjentów przyjmuje:

  • lek. Kazimierz Czyż

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz rejestracja pod numerem telefonu 59 847 47 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 10.30.