Poradnia dermatologiczna

Poradnie specjalistyczne » Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób skórnych oraz chorób przenoszonych drogą płciową.

Pacjentów przyjmuje:

  • lek. Artur Brzęcki

 

Pacjent zapisujący się po raz pierwszy do lekarza specjalisty zobowiązany jest do okazania oryginału skierowania. Po uzgodnieniu terminu wizyty, oryginał skierowania pozostaje w rejestracji u świadczeniodawcy. Pacjent, który dokonał zapisu telefonicznie zobowiązany jest dostraczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu. W przypadku niedostarczenia w terminie ww. skierowania pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

!!! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego!!!

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz rejestracja pod numerem telefonu 59 847 47 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 18.00.

Możliwe są również wizyty prywatne - szczegółowe informacje pod numerem telefonu 59 847 47 47.